Belépés      Regisztráció

Hírek

2020-10-12
Miből is áll a (Sakret) hőszigetelési rétegrend? Mit is válasszak homlokzati rendszerek esetén? Mennyi az energiamegtartás különböző falszerkezeteknél? Tudja meg a választ most...
Tovább »

Ászf

Általános  Szerződési Feltételek


A KBL-Hungária Kft. az általa üzemeltetett  webáruházban Magyarországon forgalomba hozott termékeket értékesít, offline és elektronikus úton a www.hoszigetelorendszer.net weboldalon keresztül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden szolgáltatás és jogügylet vonatkozásában hatályos, mely a fent megjelölt weboldalon keresztül történik.

Az KBL-Hungária Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.


A KBL-Hungária Kft. adatai:

 • név: KBL-Hungária Kft.
 • székhely: 1221 Budapest, Tekercselő u. 9.
 • adószám: 14951150-2-43
 • cégjegyzékszám: 01-09-927450
 • ügyfélszolgálat: info@kbl-hungária.hu
 • levelezési cím: 1221 Budapest, Tekercselő u. 9.
 • telefonszám: +36-20-976-9865
 • e-mail cím: info@kbl-hungária.hu


Fogyasztó

Fogyasztó és vállalkozás

Az új PTK. a fogyasztó fogalmát leszűkítette kizárólag olyan természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Fontos változás, hogy bevezetésre kerül a vállalkozás fogalma is, melyet a törvény a fogyasztó „ellentéteként” definiál: vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül.


Szerződő felek

A www.hoszigetelorendszer.net webcímen történő megrendeléssel, szerződés jön létre az KBL-Hungária Kft. mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) és a megrendelést leadó személy, mint Fogyasztó (továbbiakban Fogyasztó) között.

A fogyasztó a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.


Vásárlás

A Fogyasztó az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A Fogyasztó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a Fogyasztó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

A regisztrált adatokat a Fogyasztó bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a weboldal adminisztrációs felületén. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható.


Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Amennyiben a fogyasztó a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, az eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a Fogyasztó részére.

A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.


Megrendelés

A Fogyasztó a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a megrendelem gomb megnyomásával választhat a belépéssel vagy új regisztrációval történő vásárlási opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/változtatására, a Fogyasztó rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

A megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz az KBL-Hungária Kft. Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben vagy telefonon értesíti az ügyfelet. Ez a visszaigazolás azonban még csak a fogyasztó megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során az eladó emailben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a Fogyasztó megrendelését a Fogyasztó megrendelésében folglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a fogyasztónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat sms és telefon útján közölni vásárlóval.

A Fogyasztó és a KBL-Hungária Kft. között a megrendelt termék tárgyában a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető.


Szállítás

Az Eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben és telefonon közli az eladó a vásárlóval. A szállítás időpontját az eladó minden esetben e-mailben  és telefonon közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

 1. - a Megrendelő a megrendelt terméket a megjelölt nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 8:00 – 17:00)
 2. - személyesen is  átveheti a fogyasztó a terméket a cég 1211 Budapest, Tekercselő u. 9. szám alatti telephelyén.
 3. - futárszolgálattal, raktári termék esetén 2 munkanapon belül szállít a feladást követően.
 4. - normál kiszállítással: a Megrendelővel történt egyeztetés alapján

A szállítási árak és a szállítása pontos menete a Kiszállítás oldalon található.

A Fogyasztó köteles a küldeményt  átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az Eladónak nem áll módjában a fogyasztó hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a fogyasztó köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy az Eladóval, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a fogyasztó későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a fogyasztó hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az Eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.


Fizetési módok:

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:


- A termék személyes átvétele esetén a fogyasztó vagy előreutalással vagy készpénzben köteles kiegyenlíteni a vételárat számla ellenében.


- Futárszolgálattal történő szállítás esetén a fogyasztó a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor fuvarlevél ellenében. (A számlát a kiszállítás után 3 munkanapon belül küldjük postai úton)A termék átvételét megelőző banki átutalással. (ez egy normál banki átutalás, az Eladó által e-mailben megküldött bekérő alapján). Ebben az esetben a termék Fogyasztó részére fenntartásra kerül, annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az Eladó bankszámlájára.

Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük kiemelten figyeljen arra, hogy a termék vételára maradéktalanul kerüljön jóváírásra bankszámlánkon. Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.
Számlát csak a termék bruttó, ÁFÁ-val ellátott összegéről áll módunkban kiállítani.


Elállás joga:


Elállási/Felmondási jog:


A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (név: KBL-Hungária Kft., 1221 Budapest,Tekercselő u. 9. szám).


postai cím: 1221 Budapest,Tekercselő u. 9. szám
elektronikus levelezési cím: info@kbl-hungária.hu
telefonszám:+36-20-976-9865


A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.Az elállás/felmondás joghatásai:


Ha a Fogyasztó eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A Fogyasztó köteles a Szolgáltató részére, a 1221 Budapest, Tekercselő u. 9 címre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


A Fogyasztó nem gyakorolhatja elálllási jogát az alábbi esetekben:


a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

Jótállás, szavatosság:

Kellékszavatosság:


A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A vállalkozással (Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.A Fogyasztó választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést, kivéve, ha ez a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, végső esetben a szerződéstől is elállhat.


Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölni.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Ő általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság:

A termék hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az igény érvényesítőjének kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a jogosult kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Felelősség kizárása


Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételeket vagy más módon kárt okoznak az eladónak.


Az Eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.


Az KBL-Hungária Kft-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő megrendelések elutasítása.


Adatvédelem


Eladó a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a fogyasztók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a fogyasztóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a fogyasztók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Adatkezelési folyamaunk az adatvédelmi biztoshoz bejelentésre került.


Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a fogyasztók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink megrendelés során feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.


Eladó kijelenti, hogy a fogyasztó adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A fogyasztónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje az Ügyfélközpontban. A fogyasztó jogosult ügyfélközpontjában, e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.


Eladó a fogyasztó adatait zárt rendszerében legalább 6 évig, vagy a törlés kéréséig tárolja.


Egyéb rendelkezések

A jelen jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Szolgáltató ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani.
A változtatások a Hoszigetelorendszer.net webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben a fogyasztónak bármilyen problémája, vagy jogvitás ügye merülne fel a Szolgáltatóval szemben, a gyors panaszkezelés céljából keresse meg Ügyfélszolgálatunkat, vagy írjon email címünkre.

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.ÁSZF letölthető itt!

Egyéb ajánltataink

Itt találja meg a legújabb, és az akciós termékeinket!

 
Akrinol flexibilis csemperagasztó 25 kg
Akrinol flexibilis csemperagasztó 25 kg
4,100 Ft 4,100 Ft
Jub EPS ragasztóhabarcs 25 kg
Jub EPS ragasztóhabarcs 25 kg
3,795 Ft 3,795 Ft
Juboglet Universal beltéri gipszes kiegyenlítő anyag 20 kg
Juboglet Universal beltéri gipszes kiegyenlítő anyag 20 kg
5,920 Ft
Jupol Belol beltéri diszperziós festék 15 l - Ekonomik
Jupol Belol beltéri diszperziós festék 15 l - Ekonomik
7,440 Ft
MARKpro Glett Masa por alakú glettanyag 25 kg
MARKpro Glett Masa por alakú glettanyag 25 kg
5,445 Ft
MARKpro Therm EPS ragasztóhabarcs 25 kg
MARKpro Therm EPS ragasztóhabarcs 25 kg
3,075 Ft
Nivelin diszperziós glett 25 kg
Nivelin diszperziós glett 25 kg
8,100 Ft 8,100 Ft
Sakret AMS aljzatkiegyenlítő 25 kg
Sakret AMS aljzatkiegyenlítő 25 kg
3,925 Ft
Sakret BE-04 Beton estrich C16/20 40 kg
Sakret BE-04 Beton estrich C16/20 40 kg
2,235 Ft
Sakret BSP-1,5 mm lábazati vakolat 23 kg
Sakret BSP-1,5 mm lábazati vakolat 23 kg
23,805 Ft
Sakret FFK flexibilis ragasztó 1200 kg/raklap rendelése esetén
Sakret FFK flexibilis ragasztó 1200 kg/raklap rendelése esetén
5,495 Ft
Sakret FS Beltéri simítóvakolat 30 kg
Sakret FS Beltéri simítóvakolat 30 kg
2,515 Ft
Sakret homlokzati vakolat KH-K (kapart) műgyantavakolat - 25 kg
Sakret homlokzati vakolat KH-K (kapart) műgyantavakolat - 25 kg
14,220 Ft
Sakret homlokzati vakolat SH szilikongyantavakolat - 25 kg -Fehér
Sakret homlokzati vakolat SH szilikongyantavakolat - 25 kg -Fehér
19,520 Ft
Sakret KAM-Pro kőzetgyapot ragasztó
Sakret KAM-Pro kőzetgyapot ragasztó
3,995 Ft
Sakret KSD polisztirol rendszerragasztó
Sakret KSD polisztirol rendszerragasztó
2,915 Ft